Bakåtpil

Var hittar du oss?

Var har vi våra möten?

Var mötena håller hus framgår alltid i kallelserna. Oftast har vi våra möten i något av konferensrummen på Ungdomshuset Stinsen på Järnvägsgatan 5. Däremot om det är "Stormöte" (d.v.s. möte med folkhälsostrategen och politiker från Socialnämnden, Kultur- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden) befinner vi oss i ett konferensrum i Melleruds Kommunhus. 

 

Var kan man nå Ungdomsrådet?

Mail: ungdomsradet@mellerud.se

Facebook: Melleruds Kommuns Ungdomsråd

Instagram: @mellerudsungdomsrad

Glenn Nordling, ungdomsrådets kontaktperson: 0705 - 77 54 42